Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vi er en katolsk-kristen skole kendetegnet ved et højt engagement i et nærværende miljø.

Hos os vil du opleve, at vi gør, hvad vi siger, i et traditionsrigt fællesskab, hvor skolens ansatte, elever og forældre mødes i ansvarlighed og omsorg for hinanden.

Vi er ambitiøse, både for den enkelte elevs dannelse og uddannelse, samt vores indbyrdes relationer.

Vi er en skole med respekt for vores historie og blik for vores fremtid.

 

Det bliver vi ved

at have en høj faglig standard,

at give eleven den bedste start,

at støtte elevens fremtidsvisioner,

at være en skole i tiden, og

at være det foretrukne valg,

 

Vi måler det på

Elevtilfredshed

Karakterer på Lolland-Falster

Elev i uddannelse efter 3 år

Elevgennemstrømning

Lærergennemstrømning

Økonomi

 

I vores kerneværdier indgår

Engagement
Ansatte ved skolen er autentiske og ægte i deres adfærd og tilgang til skolen og
dagligdagen. Skolen skaber sammenhængskraft for ansatte, elever og forældre. Vi gør, hvad vi siger. Engagement er den ild, der driver Sankt Birgitta Skole.

Fællesskab
Sankt Birgitta Skole er et fællesskab, byggende på et kristent katolsk fundament. Skolens historie og traditioner skaber spor for de relationer, som vi har i dag og opbygger for fremtiden.

Ansvarlighed
Skolens ansatte tager ansvar for elevernes skolegang og tilskynder til gensidig respekt
mellem ansatte, elever og forældre.

Omsorg
Nærvær og værdsættelse af barnet, medarbejderen og forældrene er et af skolens
kendetegn. Vi optræder lydhøre og loyale.

Ambitioner
Elever og medarbejdere mødes med ambitioner, både for den faglige uddannelse og med stor sans for den enkeltes dannelse og udvikling.
Med udgangspunkt i visionen skal nedennævnte temaområder danne grundlag for en handleplan med konkrete indsatsområder: